Privatumo politika

Mes, Mėsos Parduotuvė (duomenų valdytojas UAB „Mano Mėsinė“, toliau Bendrovė) - esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų – Mūsų klientų (toliau Jūsų) – asmens duomenų apsaugą, todėl, atlikdami asmens duomenų tvarkymą, vadovaujamės asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintomis nuostatomis bei imamės visų būtinų priemonių, kad užkirstume kelią galimiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams.

Kam skirta

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje (www.mesosparduotuve.lt), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia Privatumo politika, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (vardas, el.paštas, telefono nr., adresas) būtų naudojami siekiant įvykdyti jūsų užsakymus. Mes įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokiems tretiems asmenis. Tačiau, Duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai, arba kiek laiko Jus mums leidote saugoti duomenis.

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko tik gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz., Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ar kt. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas). Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, užsakymų pristatymo informaciją. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais: - galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis; - galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją; - galite gauti kvietimus sudalyvauti apklausoje ar žaidime. Atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų galite apie tai Mus informavę el. paštu info@mesosparduotuve.lt.